Individuele coaching

ik leer anders


Vier bijeenkomsten van een uur

Een grote groep "zorg" leerlingen heeft een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Dat kan een reden zijn dat het aangeboden lesmateriaal niet begrepen en onthouden wordt. 
De training ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof naar de manier van denken van de leerling.

'Direct resultaat'

Doordat we de lesstof op de juiste manier aanbieden, in beelden, kan de leerling je direct vertellen en laten zien of deze leermethode aanslaat. Dat betekent geen eindeloos traject zonder resultaat als we overschakelen naar het juiste informatiesysteem (visueel)

De leerling voelt zich weer begrepen waardoor veel problemen op school en met gedrag worden opgelost. 

Wat gaan we tijdens de vier bijeenkomsten doen?
De eerste bijeenkomst gaan we het hoofd opruimen. We gaan structuur aanbrengen in het volle hoofd door het ordenen van informatie. Alles krijgt een vaste plek. Zodra de kamers gevisualiseerd en opgeslagen zijn als een plaatje gaan we verder met het aanleren van het alfabet op de manier van de  'ik leer anders 'methode. 
De tweede bijeenkomst zijn de cijfers aan de beurt en worden opgeslagen in de rekenkamer. Dat doen we door gebruik te maken van een cijferveld of een honderdveld.
We gaan de plus en min sommen automatiseren en de tafels springen waarna ze opgeslagen worden in de rekenkamer.
De derde bijeenkomst gaan we aan de slag met klokkijken, analoog en digitaal. De klok is een heel ingewikkeld ding en beelddenkers hebben er vaak moeite mee. Daarna gaan we aan de slag met het opslaan van lege woorden (ook belangijk bij het begrijpend lezen) en gaan we lezen met behulp van een leespijl.
De vierde bijeenkomst gaan we sommen automatiseren, vriendenclubjes maken van cijfers en verder met klokkijken. Daarnaast gaan we de 'ik leer anders' methode toepassen op vakken als topografie, het voorbereiden van spreekbeurten, werkstukken en boekbesprekingen. 

Het zou zomaar kunnen dat een leerling bij een sessie sneller of langzamer gaat dan hierboven is aangegeven. Dat betekent dat we dan de inhoud aanpassen aan de leerling. Het is een basis die doorlopen wordt in het eigen tempo van de leerling.

Verhalen uit de praktijk van leerlingen en ouders ?

Kijk op de site van www.ikleeranders.nl
"...Wijsheid begint met verwondering..."