Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid - DHH

Eendaagse verdiepingscursus  Donderdag 2 juni 2016 

Inschrijven kan tot donderdag 12 mei 2016
Klik hier voor het inschrijfformulier

U maakt tijdens deze dag gebruik van de trainingssite DHH van De WijsWijzer . Door praktisch te handelen binnen de werkopdrachten leert u de mogelijkheden binnen de diverse modulen te verkennen en toe te passen. 

Quickscan

De drie fasen van de quickscan worden doorlopen

Opbrengst:    

U kent de inhoud van deze module en weet effectief gebruik te maken van de gegevens.

Signalering

Ondersteund door een theoretische inleiding gaan we concreet kijken wat de leer- en persoonlijkheidseigenschappen betekenen in de dagelijkse praktijk.

Opbrengst:

U leert om de gegevens te kunnen duiden die vanuit de ingevulde vragenlijsten ontstaan.  

 

Diagnostiek

Een theoretische ondersteuning waarin het diagnostisch onderzoek van deze module centraal staat.

Opbrengst:      
Inzicht en gebruik kunnen maken van de mogelijkheden binnen de ( deel)diagnostiek om de sterkte-zwakteanalyse concreet te maken vanuit inzicht in de hoogbegaafde leerling.  

Leertrajectkaart

Bedoeld om voor een vaste periode de didactische aanpassingen in het leerstofaanbod vast te leggen en de leerling mede-eigenaar te laten zijn voor deze interventie.

Opbrengst:    

Inhoud en doelstelling van de leertrajectkaart in te zetten waardoor overzicht ontstaat op de leerlijn van de leerling.  

Gedurende de dag kunt u uw eigen vragen ten aanzien van het gebruik van het DHH stellen.   

Tijd: 9.00 -16.00 uur


workshop dewijswijzer 3

"...Wijsheid begint met verwondering..."