Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid – DHHStudiemiddag | Knoppencursus  | DHH

Tijdens deze ‘knoppencursus’ maakt u gebruik van de trainingssite van De WijsWijzer.

* Quickscan
De drie fasen van de Quicksan worden doorlopen in het instrument. Er wordt een, fictief, groepsdossier aangemaakt en de resultaten worden bekeken.
Opbrengst: de groepsleerkracht kent de inhoud van deze module en weet effectief te gebruik te maken van de gegevens.

* Signalering:
Plenair kennis nemen van het aanmaken van een leerling dossier, vragen beantwoorden in het oefendossier en interpreteren wat er uit de ingevulde lijsten aan informatie komt . We bespreken deze werkopdracht plenair na.
Opbrengst: U weet de fase van de signalering als leerkracht geheel zelfstandig te doorlopen en af te ronden.

* Diagnostiek:
Invullen van benodigde gegevens in het oefendossier en vervolgens navigeren door de uitslag van het oefendossier om zo zicht te krijgen op de mogelijkheden binnen het instrument.
Opbrengst: Leren navigeren binnen de diagnostiek en kennis nemen van de mogelijkheden binnen deze fase van school diagnostisch onderzoek.

U heeft voldoende gelegenheid om uw vragen te stellen.

workshop dewijswijzer 3

Studiedag  | Verdieping  | DHH


U maakt tijdens deze dag gebruik van de trainingssite DHH van De WijsWijzer . Door praktisch te handelen binnen de werkopdrachten leert u de mogelijkheden binnen de diverse modulen te verkennen en toe te passen.

* Quickscan
De drie fasen van de quickscan worden doorlopen
Opbrengst:
U kent de inhoud van deze module en weet effectief gebruik te maken van de gegevens.

* Signalering
Ondersteund door een theoretische inleiding, vergezeld van filmpjes en werkopdrachten, gaan we concreet kijken wat de leer- en persoonlijkheidseigenschappen betekenen in de dagelijkse praktijk.
Opbrengst:
U leert om de gegevens te kunnen duiden die vanuit de ingevulde vragenlijsten ontstaan.

* Diagnostiek
Een theoretische ondersteuning waarin het diagnostisch onderzoek van deze module centraal staat.
Opbrengst:
Inzicht en gebruik kunnen maken van de mogelijkheden binnen de ( deel)diagnostiek om de sterkte-zwakteanalyse concreet te maken vanuit inzicht in de hoogbegaafde leerling.
Tips ter voorbereiding voor een oudergesprek naar aanleiding van het ontstane computergegenereerde profiel.

* Leertrajectkaart
Bedoeld om voor een vaste periode de didactische aanpassingen in het leerstofaanbod vast te leggen en de leerling mede-eigenaar te laten zijn voor deze interventie.
Opbrengst:
Inhoud en doelstelling van de leertrajectkaart in te zetten waardoor overzicht ontstaat op de leerlijn van de leerling.

De dag is gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 8.2

Annemarie Blom vond het een inspirerende bijeenkomst, goede werkopdrachten en veel ruimte voor persoonlijke vragen. 

Dieuwke TadicFadjil vond de presentatie helder en betrokken en een prettige sfeer. 

De reactie van Krista Knijn: De aankleding van de ruimte zag er aantrekkelijk uit. De presentatie was duidelijk. Leuk om voorbeelden uit de praktijk te horen! 
Door jouw enthousiasme ben ik nog positiever geworden over het DHH.
Tijdens de werkopdrachten verdeelde jij de tijd goed over de aanwezige personen. 

Ik heb veel aan deze dag gehad, aldus Lia Swan. 

Marinda Mol evalueert: bedankt, de inhoud van de module signalering en diagnostiek is mij nu helder.
De dag had een zorgvuldig programma, over de invulling is goed nagedacht.

"...Wijsheid begint met verwondering..."