Herkennen van de (hoog)begaafde leerling

Workshop ( ook voor ouderavonden)

Dé hoogbegaafde leerling bestaat niet. Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in de leereigenschappen en persoonlijkheidskenmerken van een (hoog)begaafde leerling. De workshop is opgebouwd uit verschillende interactieve werkopdrachten waarbij we vooral kijken naar concreet waarneembaar gedrag. U krijgt handvatten om de volgende dag het gedrag van uw leerling te kunnen duiden en er concreet handen en voeten aan te geven.
workshop dewijswijzer 2

"...Wijsheid begint met verwondering..."