Coachen van het hoogbegaafde kind

Iedereen bezit de wijsheid om te weten wat hij kan. Regelmatig raken (hoog)begaafde kinderen met zichzelf en met hun omgeving in de knoop. De WijsWijzer coacht kinderen, ouders en leerkrachten zodat zij (hoog)begaafde kinderen hun kwaliteiten en talenten kunnen laten ontdekken, leren gebruiken en verder ontwikkelen. We doen dit vanuit onze visie dat ieder individu unieke kwaliteiten en talenten bezit waaraan recht gedaan mag en moet worden. De WijsWijzer helpt het hoogbegaafde kind om de eigen kwaliteiten en talenten op te sporen en te gebruiken. Want als er geen beroep op wordt gedaan weten ze soms zelfs niet meer dat ze er zijn. Ouders en school worden door ons gecoacht hoe ze het kind hierbij het beste kunnen begeleiden en ondersteunen. 
We gaan daarbij uit van de talenten van het kind en maken dankbaar gebruik van de informatie uit de Mindmap die het kind zelf heeft samengesteld in de eerste sessies. Zo gaan we samen op weg naar zelfverantwoordelijk leren.

   Gravity Maze     Hoppers       Coaching 3               
De WijsWijzer maakt bij het coachen van kinderen onder andere gebruik van de talententoolbox. Daarnaast zetten we verschillende matarialen in om talenten te herkennen of te ontdekken. We kijken daarbij samen met het kind welk paletje aan talenten hem uniek maken en kijken samen wat hij nodig heeft om deze in te kunnen zetten in de omgeving waar hij ze handig zijn om in te zetten.Voor jongeren vanaf groep 8 en het voortgezet onderwijs maken wij ook gebruik van de methode Mission Possible, en het kernkwadrantenspel van Ofman. 

Vlotte geesten        Schaken       Kernkwadranten

Vlotte geesten
De kinderen krijgen bij ons een verslag van de sessie in de vorm van een mindmap. Het voordeel van een mindmap is dat het gesprek met de coach naadloos thuis kan worden voortgezet. Het kind zal bij het bespreken van de mindmap met de ouders ‘als vanzelf’ vertellen over het tot stand komen ervan. Hierdoor maken de ouders direct en intensief onderdeel uit van deze ontwikkeling van het kind.

Een mooie manier om in de zo belangrijke driehoek van ouders - kind - coach te werken. Wij zijn blij om ook op deze manier ouders en kind met elkaar te verbinden. Deze creatieve vorm van verslaglegging sluit naadloos  aan bij de visie van De WijsWijzer: Op weg naar zelfverantwoordelijk leren & leven.


Wij verzorgen en coachen:
Individuele mindsetlessen voor kinderen en jongeren | Groepstraining mindset |  de onderpresterende leerling | op weg naar een positief zelfbeeld | het ontdekken van de eigen kwaliteiten en talenten | de "boze" hoogbegaafde leerling | de hooggevoelige leerling  |  ouders door middel van individuele begeleidingsgesprekken.

 
   Dat alles in een veilige en inspirerende omgeving.
kantoor         

"...Wijsheid is bij elkaar komen om te spreken..."

"...Wijsheid begint met verwondering..."