Mindset & Onderpresteren

 Workshop Mindset; klik hier

Mindset:
Uit onderzoek is gebleken dat de mindset van de onderpresteerder van grote invloed is op het zelfbeeld van deze leerling. De mindset theorie van Carol Dweck vormt o.a de theorie van deze workshop.
Zolang er geen ruis op de lijn is en alles goed gaat komen kinderen met een vaste mindset een heel eind. Maar zodra er inspanning verwacht wordt, het moeilijker gaat worden en we ze uit hun hangmat (comfortzone) halen wordt het lastig.

Welke overtuiging heeft deze leerling over zijn eigen kwaliteiten, zijn inzet en zijn intelligentie? Is hij ervan overtuigd dat hij zo slim is als hij is en hij dat ook moet bewijzen (de vaste mindset) of is ervan overtuigd dat zijn intelligentie maakbaar is en dus soms inspanning moet leveren om beheersing te krijgen over iets wat hij nog niet kan of weet (de groeimindset).
In deze workshop leert u welke valkuilen er zijn die een vaste mindset  bevorderen maar ook hoe u deze valkuilen om kunt zetten in kansen en begeleiding om uiteindelijk een groeimindset  te bevorderen bij jouw leerling of jezelf .
Ontdek zelf wat een groeimindset met je doet als leerkracht of ouder!

Zin in deze gave workshop? Bel of mail ons.

Workshop

Onderpresteren is structureel minder presteren dan waar de leerling op grond van zijn intelligentie toe in staat zou zijn als hij niet gehinderd zou worden door een leer -of ontwikkelingsstoornis.
Onderpresterende leerlingen zijn niet altijd als zodanig zichtbaar in jouw groep. Dat is lastig. 
Wat je wel merkt is gedrag van een leerling dat jij als leerkracht als storend en niet prettig kan ervaren. Wat moet je ermee en waarom laat deze leerling dit gedrag bij jou in de klas zien? 
      Mindset en onderpresteren Workshop   Studiemiddag                       Ontstaan onderpresteren


In deze workshop gaan we op zoek naar antwoorden op deze vraag, geven we daarbij een theoretisch kader als achtergrond mee en leer je hoe je onderpresteren kunt aanpakken in jouw klas.

Studiemiddag

Deze twee workshops worden ook als een studiemiddag aangeboden.
Voor meer informatie kunt u ons mailen: marianne@dewijswijzer.nl  of bellen: 06 19 99 49 28 

       onderpresteren  Mindset

 

"...Wijsheid begint met verwondering..."