Zien en Begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen 2.0

              Is begaafde leerlingen lesgeven een feest? En hoe doe ik dat?

cursus hoogbegaafdheid
 • Hoe herken ik een hoogbegaafde leerling? En wat dan?
 • Welke mogelijkheden heb ik in de klas voor deze leerlingen?
 • Wat als hoogbegaafdheid niet zichtbaar is bij een leerling?
 • Mag een hoogbegaafde leerling een groep overslaan? En dan?
 • Is bij een kleuter al te zien of er sprake is van hoogbegaafdheid?
 • Hoe geef ik hoogbegaafdheid een plek binnen onze school?
 • Hebben hoogbegaafde leerlingen speciale methoden nodig?
 • Ik geef de leerling extra werk maar hij pakt het niet; wat kan ik doen?
 • Welke materialen kan ik inzetten als verrijking?
 • Wat als ouders iets heel anders zien bij hun kind dan ik als leerkracht?
 

Vragen die u zich misschien wel eens gesteld heeft.

Voor deze leerlingen is het zelfs al van groot belang dát u zich deze vragen stelt. Als u dan ook de antwoorden nog kunt geven dan bent u voorbereid op een (hoog)begaafde leerling. En helpt u deze leerling aan een passende begeleiding.

De WijsWijzer biedt u daarvoor de driedaagse Basiscursus 2.0 -> Passend onderwijs voor de (hoog) begaafde leerling. Vanuit verschillende wetenschappelijke modellen krijgt u grip op de term hoogbegaafdheid en ontwikkelt u zo uw eigen visie. Vanuit uw visie kunt u in uw klas deze leerling voorzien van een passend leerstofaanbod. Want alleen dan werkt het. U bent de spil waar het om draait.

U leert in deze driedaagse het gedrag van deze kinderen te herkennen, ook van kinderen die hun gedrag aanpassen. U leert de signalen te herkennen en welke actie daarop volgt. Ook de slimme kleuter krijgt de aandacht tijdens de cursus. U kunt na het afronden van de cursus in uw eigen werksituatie tegemoet komen aan de pedagogische en educatieve behoeften van de begaafde leerling...vanuit uw eigen visie of de visie op hoogbegaafdheid van uw school.

Wij leren u te vertrouwen op dat wat u concreet waarneemt van uw leerling, vanuit uw hart en van daaruit een interactie met deze leerling aan te gaan.

U leert het belang van specifiek beleid, maakt u kennis met verrijkingsmateriaal en verschillende onderwijsarrangementen voor de (hoog) begaafde leerling, inclusief het LeerPlein van De WijsWijzer.


De 3 cursusdagen schooljaar 2016-2017 :

Dinsdag   20-09-2016                               

Vrijdag     30-09-2016        


Vrijdag     28-10-2016
              

 

Aan de slag Bloomen    

Klik hier voor reacties en ervaringen van cursisten.

Cursusgeld
:

Het cursusgeld bedraagt € 750,- per persoon. Hierin begrepen zijn drie keer een dagbijeenkomst (6 dagdelen), cursusmateriaal (map, cursusboek), Feedforward op de huiswerkopdrachten, e-coaching, lunch, koffie/thee met wat lekkers. Vroege inschrijvers  (voor 1 juli 2016 ) krijgen €50,00 korting op het cursusgeld.
Tijd: 9.00 – 16.00 uur
Voor wie?

Deze cursus is toegankelijk voor leerkrachten, IB, R.T en directies van basisscholen, samenwerkingsverbanden en schoolbesturen.

 Studielast:

De studielast is onderverdeeld in contact-uren, literatuurstudie en uren in uw eigen groep of bouw aan de hand van de huiswerkopdrachten die u in uw eigen praktijk uitvoert.

Inhoud basiscursus:

De onderwerpen voor de basiscursus zijn:

Dag 1

 • Wetenschappelijke modellen hoogbegaafdheid; visie vormen
 • De zes Profielen van Begaafden en Getalenteerden
 • Signalering & Diagnostiek
 • Huiswerkopdracht: U gaat aan de slag met een leerling uit de eigen praktijk. U leert uw waarnemingen om te zetten in concreet waarneembaar gedrag.Op deze huiswerkopdracht ontvangt u via de mail uitgebreid FeedForward en krijgt u aan het begin van de tweede dag de gelegendheid uw ervaringen met de medecursisten te delen.

Dag 2

 • Compacten
 • Verrijken
 • Vervroegde doorstroming
 • Huiswerkopdracht: Verrijkingsmateriaal  beoordelen vanuit de eigen praktijk aan de hand van de KijkWijzer @De WijsWijzer. De Taxonomie van Bloom en de MI van Gardner worden hierbij ingezet om zo in uw eigen praktijk de theorie die dag twee behandeld is toe te passen.

Dag 3

 • Kleuters
 • Onderpresteren & Mindset
 • Onderwijs arrangementen; Plusklas; LeerPlein; Verrijkingsgroepen
 • Didactische vaardigheden.
  Go-home Werkopdracht: intakelijst kleuters ontwikkelen aan de hand van de theorie behandeld op dag 3. U krijgt hier 1x feedforward op via de mail.

Elke studiedag is voorzien van een breed scale aan werkopdrachten, filmpjes en prikkelende stellingen die toe te passen zijn in de dagelijkse praktijk en uitnodigen tot nadenken.

       Werkopdracht profielen HB       Werkopdracht -1 


Locatie: 
Locatie van de trainingen is Elst. (Utrecht) of Culemborg (afhankelijk van het aantal aanmeldingen).
Alle rust en ruimte die je je maar kunt wensen. Heerlijk om in de pauzes even buiten te kunnen zijn en je werkopdrachten lekker aan de grote houten buitentafel te kunnen maken; samen of alleen.

Binnen een lichte ruimte die uitnodigt tot samenwerken, gesprek en het uitvoeren van de werkopdrachten buiten de groepstafels om. De lunch is zeer smaakvol en wordt verzorgd op basis van biologisch geteelde ingrediënten.


DSCN5079        DSCN5082

U kunt zich voor deze training  opgeven tot 22 augustus 2016.


Klik hier voor het inschrijfformulier

Lees hier de pagina  Algemene voorwaarden

Terug naar Onderwijs

Uw inschrijving is definitief wanneer wij het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend hebben ontvangen. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving. De factuur voor het cursusgeld ontvangt u drie weken voor de startdatum van de cursus.
Na verzending van de factuur is restitutie van het cursusgeld niet meer mogelijk. U mag wel een vervangend persoon sturen in uw plaats.
Bij onvoldoende aanmeldingen zal de cursus worden verzet. We informeren u hierover minimaal 3 weken voor de geplande datum.

 

MARIANNE RIETVELD HOOGBEGAAFDHEID

"...Wijsheid begint met verwondering..."