Wijs-Beleid

                                                                                            WIJSBELEID

Een begaafd kind, een hoogbegaafd kind of een kind met een specifiek talent vraagt om een andere aanpak dan u gewend bent. En beleid daarvoor schrijven vraagt kennis en inzicht over het begaafde kind.      
 
wijs-beleid De WijsWijzer is de specialist die u kan bijstaan met deskundigheid en ervaring. We begeleiden u in het hele proces van het opstellen en schrijven zodat u een op maat gesneden beleid hebt. Omdat wij steeds uitgaan van de visie dat ieder mens en dus ook iedere school uniek is, zal ook voor elke school het te volgen traject uniek zijn.

We werken vanuit het door ons ontwikkelde raamwerk WIJS – BELEID. Uw inbreng hierbij is van groot belang, u kent uw school immers het beste. Wij begeleiden en bewaken het proces, u formeert uw werkgroep en samen werken we aan het schrijven van het(concept-)beleid. Zo ontstaat een werkdocument waarmee u structureel aan de slag kunt gaan met de begaafde leerling. Implementatie en uitvoering komen daar logisch en toegespitst op uw school, uit voort. 
Het traject:

Wij begeleiden de werkgroep van uw school op twee beleidsdagen bij het schrijven van het conceptbeleid.  
  • Tussen dag één en twee krijgt u opdrachten mee die u met uw team uitvoert voor we aan dag twee beginnen.  
  • U ontvangt feedforward via de mail op uw concept-beleidsplan.  
  • Gedurende het schooljaar verzorgen we de begeleiding van uw team in twee studiemiddagen waarin de verschillende thema's uit het conceptbeleid centraal staan.  
  • Na een jaar volgt een evaluatiemoment met het hele team. Voor deze evaluatie hebben we een speciale tool ontwikkeld, De Wijs-Beleid-KijkWijzer.


U kunt zich met uw eigen werkgroep inschrijven, door een mailtje te sturen naar marianne@dewijswijzer, voor de twee beleidsdagen.
Najaar 2018:
Donderdag 20 september
Donderdag 18 oktober
Tijd: 09.30 - 16.30

 

De twee studiemiddagen voor het teamworden in overleg met de werkgroepen gepland en vinden plaats op de eigen school.  


U kunt dit gehele traject ook met de eigen school volgen, op uw eigen locatie.    

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

06 16 99 49 28

    
                                                                                                                


"...Intelligentie krijgt men mee, Wijsheid moet men leren..."