De Slimme Kleuter

Workshop
Een slimme kleuter, Kleuter met een Ontwikkelings Voorsprong, KOV,  laat zich niet altijd gemakkelijk herkennen. Binnen enkele weken heeft de KOV besloten zich aan te passen voor de rest van zijn schoolloopbaan. In deze workshop leert u het begrip slimme kleuters, kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong, KOV,  verkennen. Wie is die slimme kleuter, de begaafde kleuter, de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong? Is de slimme kleuter sociaal competent, welke talenten heeft hij welke vaardigheden heeft deze KOV nog nodig om zijn talent zichtbaar te maken?
U krijgt praktijkvoorbeelden en praktische handvatten om morgen mee aan de slag te gaan.

Het tweeluik:

Studiemiddag 1: De slimme kleuter 

Als aanvulling op de workshop leert u tijdens een studiemiddag  de eigenschappen die we toekennen aan de KOV in de praktijk te herkennen. Het eigene aan een KOV is de intense nieuwsgierigheid waarmee een sterke leerbehoefte zichtbaar is. De nieuwsgierigheid maakt dat deze kleuter een brede belangstelling heeft voor veel zaken en dat laat zien door de grote kennis over veel verschillende, vaak bijzondere, onderwerpen.

Deze studiemiddag gaat in op de vraag hoe je tegemoet kunt komen aan de educatieve behoeften van de slimme kleuter. De wetenschap dat er eerst een verrijkend aanbod nodig is voordat de KOV kan laten zien waar zijn talenten liggen zorgt voor veel aandacht aan het verrijken in de klas. U neemt  eigen malteriaal mee zodat u morgen met dat materiaal als voorbeeld aan de slag kunt gaan. 
Voor de integratie van de slimme kleuter in de groep krijgt u handelingssuggesties en slimme vragen om in uw praktijk de slimme kleuter niet te isoleren van de groep.
Na deze studiemiddag kunt u aan uw eigen kleutermateriaal  verrijkende opdrachten toevoegen.

Denksleutels    KOV 1-1   KOV  1           KOV-1-3


  Evaluatie KOV 1-1       Evaluatie KOV 1Studiemiddag 2: De slimme kleuter  Vervroegde doorstroming 

Je hebt ze vast wel eens in je kleutergroep gehad, de kleuter waarvan je denkt  ’wat heb ik deze kleuter nog te leren’. Of: ‘  Wat vind de kleuter zelf dat hij nog te leren heeft’?
Tijdens deze studiemiddag leert u het traject vervroegde doorstroming van groep 2 naar groep 3 met behulp  van 4 KijkWijzers @ De WijsWijzer te doorlopen aan de hand van uw eigen casus.
Samen met de groep kijken we wat het meest haalbare en wenselijk is voor uw kleuter. Wat is een goed moment om de kleuter door te laten stromen naar groep 3?

De KijkWijzers @De WijsWijzer nemen u gestructureerd mee door de volgende aandachtspunten die van belang zijn een goede en weloverwogen keuze te kunnen maken.
  *   Criteria
  *   Betrokken partijen
  *  Leerlijnen
  *   Nazorg; nu begint het pas...
We maken bij deze studiemiddag gebruik van de KIJK-WIJZER @  DE WIJSWIJZER waarmee je gestructureerd door het traject vervroegde doorstroming voor de kleuter geleid wordt. 

KOV-2 materiaal


Kijk-Wijzer  De WijsWijzer  KOV      Evaluatie KOV- 2-1

U weet na afloop van deze workshop een onderbouwde beslissing te nemen voor de KOV in het kader van een vervroegde doorstroming. 


   
kleuterposter2-723x1024

"...Wijsheid begint met verwondering..."